Hur fungerar det?

1. Ange var du vill avhämta ett släp.
2. Ange datum för avhämtning och återlämning.
3. Ange avhämtnings och önskad släp typ.
4. Avhämta släpet hos den partner du valt.
...
Före
Innan du hämtar din Freetrailer
...
Under
När du har hämtat upp din Freetrailer
...
Om
Om du behöver göra ändringar i din bokning
...
Efter
När du återlämnat din Freetrailer
...
Villkor
Allmänna villkor
...
Videos
Freetrailer Academy

Allmänna villkor

Villkor för lån av gratis släpvagn

 

Det kostar inte något att hyra Freetrailern om du lånar den på plats i butiken. Så länge släpet återlämnas i tid och senast en timme efter butikens öppningstid nästkommande dag (kontrollera ditt lånekontrakt för återlämningstid, det kan variera mellan de olika utlåningsstationerna). Önskar du använda Freetrailern utöver gratisperioden kostar det 199 SEK per påbörjat dygn.

Vill du vara säker på att få ett släp en speciell dag har du möjligheten att reservera ett släp via www.freetrailer.se för enbart 25 SEK. Observera att bokningsavgiften inte återbetalas vid eventuell avbokning.

Om du lånar Freetrailern dagen innan en röd dag är det gratis att låna släpet tills dagen de har öppet igen. Det är alltså viktigt att du från starten redogör hur lång tid du ska använda släpet så att du har en god överblick över kostnaden och när släpet skall vara återlämnat. Det är också viktigt at komma ihåg att man endast kan återlämna freetrailersläpet inom utlåningsställets öppettider. Vi rekommenderar dig därför att kontrollera öppettiderna innan du lånar ett släp. Det är ej tillåtet att hämta en Freetrailer samma dag som du återlämnar en annan.

Gratis!

Att hyra Freetrailern är gratis från upphämtning till en timme efter utlåningsställets öppningstid följande dag. Här efter kostar det 199 sek för varje ny påbörjad hyresperiod +eventuell självriskreduceringsförsäkring på 39 sek. Se exakt återlämningstid i ditt hyreskontrakt.

När du återlämnar din Freetrailer, debiteras ni beloppet för bokningen, eventuella skador, extra hyra eller försenad återlämning. Debiteringen sker med den betalnilningsmetod du valt vid ditt reservations tillfälle, med undantag av eventuella parkeringsböter . All kommunikation omkring de kortdetaljer vi registrerar, föregår via e-post.

Freetrailer använder sig av Altapay som betalningslösning. Altapay är SSL kompatibel och PCI certifierat. Detta betyder att dina personupplysningar är skyddade på bästa sätt. 

När du lånar ett släp via Freetrailer, använder vi SSL och PCL som säkerhetsställer att kommunikationen mellan Freetrailer och Altapay, samt kunden och Freetrailer är krypterad, detta för att skydda dina personliga upplysningar och säkerhetsställa att dina informationer endast kan läsas av Altapay.

Allmänna villkor

1.  Släpen får endast köras av uthyrningskunden och endast i Sverige. Om släpet används utanför Sverige så är det på kundens egen risk, och Freetrailer har rätt att kräva ersättning vid förlust eller skada i detta sammanhang.

2.  Släpet får inte lånas ut eller användas till att transportera människor eller djur. Släpet får ej brukas i politiska eller religiösa sammanhang.

3.  Freetrailer är ansvarig enligt den Svenska lagens allmänna regler om ersättning och produktansvar.

4.  Freetrailer är under inga omständigheter ersättningsskyldig för förlust, vinstförlust eller andra indirekta förluster hos kunden eller tredje part.

5.  Släpet ska återlämnas till Freetrailers utlåningsställe inom den fastställda returneringstiden. Släpet måste alltid återlämnas inom utlåningsställets öppettider. Släpet skall återlämnas i rengjort skick. Släpet räknas först som återlämnat när du har mottagit en underskriven kvittens.

6.  Om fastställd tid för returnering överskrids är kunden skyldig att betala gällande dygnspris för varje påbörjat dygn. Om kunden ej har skriftligt intyg om förlängning av lånet har Freetrailer rätt att med kronofogdens hjälp omedelbart ta släpet i besittning på kundens bekostnad.

7. Förutsatt att det finns ledig kapacitet  kan du förlänga hyresperioden via självbetjäningen på www.freetrailer.se eller genom att ringa kundservice på 010 330 00 09. Ändringen av hyresperioden är först giltig ifrån det att ni har mottagit en skriftlig bekräftelse ifrån Freetrailer Sverige. Freetrailer har rätt att dra en straffavgift på 300 SEK utöver eventuell extra dagshyran på 199 SEK om kunden behåller släpet utan att Freetrailers godkännande.

8.  Alla utlånade och uthyrda släp är försäkrade av Freetrailer. Om kunden orsakar skador på släpet eller tillhörande utrustning, eller om utrustning kommer bort, kan Freetrailer kräva att kunden måste erlägga en avgift så att totalsumman blir 2.500 SEK. Om skadan eller förlusten utgörs av ett belopp mindre än den betalda avgiften, utbetalas differensen till kunden efter att en slutlig uppgörelse har gjorts av Freetrailer. Kunden kan inte krävas på ytterligare betalning utöver den totala summan på 2.500 SEK, såvida inte skadan orsakats av kundens avsiktliga eller oaktsamma handlingar, härmed inräknat att stödhjul och ben inte har fällts upp under körningen med släpet. Ansvarsfriskrivning: Freetrailer Sverige är under inga omständigheter ersättningsskyldiga för direkt eller indirekt förlust hos dig eller tredje part i samband med lån av ett Freetrailer släp. Freetrailer är ej ersättningsskyldiga för eventuella skador Freetrailer släpet orsakat på din bil eller bilens el-system. Freetrailer Sverige tar inte på sig ansvar för skador, eller stöld, på/av gods som befinner sig i ett Freetrailer släp.

9.  Om släpet blir stulet kan Freetrailer kräva att kunden måste erlägga avgift så att totalsumman blir 2.500 SEK, vilket motsvarar självrisken. Om kunden avsiktligt genom oaktsamma handlingar bidragit till stölden av släpet kan Freetrailer dock resa begäran mot kunden för förlust i samband med stölden.

10.  Kunden ska vid upphämtningen av släpet kontrollera att släpet inte har fel eller saknar något, härmed inräknat att ljussignaler och belysning fungerar.

11.  Kunden har rätt att reklamera släpet om något är fel eller saknas. Reklamationen skall ske snarast möjligt då felet/saknad del upptäckts, och innan utlåningen startar.

12.  Det är som utgångspunkt 14 dagars ångerrätt i samband med ett hyresavtal med Freetrailer. Då lån/hyrning av Freetrailer är en service som äger rum på en bestämd tid (hyresperioden) utgår ångerrätten vid uthyrningsperiodens start.

13.  Kunden ansvarar för att fordonet som drar släpet är försäkrat.

14.  Kunden måste inneha giltigt körkort som ger personen i fråga rätt till att dra det hyrda släpet efter bilen.

15.  Freetrailer kan alltid annullera en bokning om det misstänks handla om missbruk av Freetrailer konceptet. Om en freetrailer blir uthyrd mer än två på varandra följande dagar, på separata hyreskontrakt, betraktas detta som missbruk av Freetrailer konceptet och Freetrailer har då rätt att kräva hyra för denna period och/eller avfärda kunden.

16.  Vänligen uppmärksamma att om släpet inte hämtas upp senast en timme efter den reserverade tiden, kommer det att dras 199 kronor i avgift. Får du förhinder och ej kan hämta upp din freetrailer måste du senast 1 timme innan upphämtningstidpunkten göra en avbeställning. Avbeställning skall ske via självbetjäningssidan på www.freetrailer.se. Skriv in e-post och telefonnummer och radera sedan din bokning. En direktlänk till självbetjäningen finns också i din bokningsbekräftelse som du mottagit per mail.

17.  En reservation är inte en garanti för att det finns en freetrailer tillgänglig. I det fall tidigare kund inte har lämnat tillbaka släpet i tid, eller har lämnat tillbaka det i skadat skick, är Freetrailer ej skyldiga att skaffa fram ett nytt släp till kunden. Freetrailer kan således ej hållas ansvariga för eventuella direkta eller indirekta förluster eller kostnader som en kund kan drabbas av i detta sammanhang.

18.  Hyrestagaren friskrivs ej från ansvar med anledning av reparationskostnader avseende skador som uppstått genom vårdslöshet, t.ex. slarvigt lastat släp, sönderbrutna reglage och liknande. Den som hyr svarar själv för alla böter eller andra kostnader som uppkommer till följd av parkerings eller trafikförseelser under hyresperioden. Om exempelvis parkeringsavgifter inte betalas omgående av den som hyr debiteras förutom avgiften en administrationskostnad på 150 SEK per förseelse.

19.  AfterPay Faktura 

Afterpay logo

Vi erbjuder betalning genom faktura i samarbete med AfterPay.

Betalningsvillkor är 14 dagar och en fakturaavgift om 25 kr tillkommer. För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. 

Fakturan skickas separat efter du återlämnat din släpvagn eller efter annullering av reservation.

Vid försenad betalning skickar AfterPay en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Ni debiteras även dröjsmålsränta med 2% per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kr tillkommer. 

AfterPay kommer att behandla beställarens personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifter kommer att insamlas och behandlas i syfte att slutföra den aktuella beställningen, identifiera beställaren, genomföra kreditkontroll samt för statistiska syften. Genom att välja betalning genom AfterPay ger beställaren AfterPay rätt att via externa och interna databaser genomföra identifikations- och kreditkontroll.

FREETRAILER reserverar sig rätten att neka köp eller leverans och ompröva köparens kreditvärdighet.

AfterPay Konto / Delbetalning

Genom AfterPay ges du möjlighet att dela upp din betalning. Vid ett köp om minst 200 SEK kommer du att bli erbjuden att ansöka om att dela upp betalningen på www.myafterpay.se.

Det finns två alternativ för att dela upp betalningen.

Ett alternativ är att starta ett AfterPay konto där du själv bestämmer varje månad hur mycket du vill betala. Det finns ett minimumbelopp som baseras på det totala kvarstående beloppet på kontot. Det beloppet framgår av kontoavin och på myafterpay.se.

Det andra alternativet är att starta en delbetalningsplan. Då bestämmer du hur många månader du vill dela upp betalningen på. Du kan välja mellan att betala på 3, 6, 12, 24 eller 36 månader (med reservation att varje delbetalningsbelopp inte understiger 50 kr). Det totala beloppet delas upp på de antal månader du väljer att betala och blir därmed detsamma varje månad.

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta om 1,63% på månadsbasis från fakturans förfallodag. Vid påminnelse debiteras lagstadgad avgift om för närvarande 60 kr samt en förseningsavgift om 80 kr.

FREETRAILER reserverar sig rätten att neka köp eller leverans och ompröva köparens kreditvärdighet.

AfterPay kommer att behandla beställarens personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifter kommer att insamlas och behandlas i syfte att slutföra den aktuella beställningen, identifiera beställaren, genomföra kreditkontroll

Confidential. All rights reserved to arvato Finance AB.

20. Kortbetalning, Vi godkänner följande kort typer Visa, Visa Elektron och MasterCard. Kortet du använder behöver vara öppet för internetköp.

Vid regristrering av dina kortuppgifter: Godkänner du att Freetrailer har tillåtelse att debitera ditt konto utöver reservationsavgift, självriskreducering och dygnshyra. Du godkänner samtidigt att Freetrailer har rätt till att debitera  eventuella omkostnader i förbindelse med förseningsavgifter och skadekostnader.

Hantering av information

Freetrailer använder ovanstående information konfidentiellt, och ingen annan än Freetrailers anställda har tillgång till informationen. All information är konfidentiellt och din information kommer inte lämnas ut till tredje part om du inta har gett tillstånd till det.

Följande sker vid besök utav vår hemsida med dina personuppgifter.

När du besöker vår hemsida, lämnar du elektroniska spår. Elektriska spår uppstår genom att din webbläsare skickar information till vår server på Freetrailer.

När du använder vår hemsida lämnar du elektroniska spår som ger följande uppgifter om er:- Vilken sidor du har tittat på hos oss och när

- Vilken webbläsare du använder
- Viken skärmupplösning du har
- Vilket operativ system du har
- Vilken webbsida du hade innan du valde www.freetrailer.se
- Din IP- Adress. Som betyder Internet Protocol adress. Detta nummer är en identitet, vilken information som skickas och mottages över internet.

Vad använder vi uppgifterna vi får utav din webbläsare.

Informationen använder vi endast för att avveckla driften och förbereda analyser för användning av www.freetrailer.se
Informationen används för att sammanställa anonyma studier om användning utav www.freetrailer.se och genom detta förbättra vår service och kunddialog på hemsidan.
Vi följer de aktuella bestämmelserna gällande marknadsföringslagen och lagen om integritetsskydd.

 

Freetrailers tillhanda sätt av hantering av personuppgifter
All personlig information som du har gett genom din kundrelation med Freetrailer behandlas konfidentiellt. Personuppgifter lagras i högst fem år.
www.freetrailer.se använder inte cookies, så det kommer inte att överföras data från Freetrailer till din lokala dator.
Personuppgifter lagras och skickas inte i krypterad form.
Freetrailer kommer inte att lämna ut information till tredje part om du inte ger tillåtelse.
Som registrerad har du alltid möjlighet till insyn och du kan invända mot registreringen i enlighet med bestämmelserna i lagen om integritetsskydd.
Data Controller på FT Group A/S och Freetrailer Denmark ApS är Allan Sønderskov Darré.

 

Eventuella klagomål kan ställas till:

 

Datatilsynet
Christians Brygge 28
1559 København V